Känner du att du fastnat och grubblar på vad du vill göra? Vill du få ny motivation och ökad handlingskraft? Forskning visar att sannolikheten att du driver igenom den förändring du önskar ökar från 2o till 80 % om du har en coach.

Som karriärcoach hjälper jag dig strukturera, planera och sätta mål och handlingsplaner utifrån där du är idag. Jag kommer också utmana dig, få dig att se saker ur nya perspektiv och hjälpa dig tänka i nya banor.

Charlotta Lundin