”Stort tack Charlotta! Du hjälpte mig med att förbättra mitt CV, brev och att göra en professionell portfolio. Tack vare dessa fick jag många intervjuer som ledde fram till ett flertal jobberbjudanden och nu har jag en heltidsanställning som jag är mycket glad för. En sak som jag också uppskattade var det stöd jag fick inför intervjuerna och du fick mig att känna mig självsäker och tro på mig själv.” /MB

”Jag fick konkreta verktyg att sålla och sortera bland tankar och planer och så småningom stöd att snitsla en bana mot ett mål. Mina träffar med Charlotta gav mig nytt självförtroende att komma till avslut med det som jag snubblat på mållinjen på så många gånger förut.” /JW

”Detta var det jag behövde och hela tiden kändes det som att jag kom steg närmre mitt mål. Vidare är det alltid skönt att prata ut med en oberoende part vilket i sig är ett stort stöd. Jag tyckte Charlotta gjorde ett väldigt bra jobb och jag har haft stor nytta av det stöd jag fick inför intervjuer etc.” /AM

Företag

”Tack vare våra coachingsessioner har jag kunnat sortera ut vad som verkligen är viktigt för mig och sätta femårsmål både för mig privat och i karriären. Sen var det lätt att fokusera och välja bort det som inte leder mig mot mina mål. Jag avslutade ett elvaårigt projekt som tagit mycket energi och tid. Idag har jag full fart framåt och kapital i ryggen. Utan Charlotta hade jag inte vågat ta steget.” /Martin, Entreprenör

”Som VD har jag hjälp av Charlotta som extern coach vilket fått mig att på ett konkret sätt att gå från ord till handling och tänka i nya banor. Mycket bra! Att ha ett externt bollplank ger mig nya infallsvinklar och det är bra att det är någon som inte involverad i företaget, då samtalet blir på en annan nivå och det inte finns någon intern laddning eller incitament.” Henrik, VD