Behöver någon person eller er avdelning ny energi och motivation?

Vad krävs för att gruppen eller individen ska nå sina mål och leverera det lilla extra? Vad behöver vi göra för att få den stämning och teamkänsla som vi vill ha? Vi tittar på insikter och konkreta åtgärder.

Vi sätter en målbild, gör en nulägesanalys och handlingsplan för enskilda personer eller hela team. Har ni en anställd som inte är nöjd hjälper coachingen personen att utvärdera om den kan bli nöjd på befintlig plats eller måste ta steget bort från företaget. Båda situationer leder till att både företaget och den anställda blir mer nöjd med sin situation framåt.

Ny inspiration leder ofta till ny motivation som i sin tur leder till ökad produktivitet, vilket gör coaching av personal till en god investering.

Jag tar gärna emot förfrågningar per mail eller telefon för coachingsessioner, work shops, eller andra önskemål.