Har ni behövt säga upp personal men vill ge dem stöd under processen och hjälpa dem till nytt jobb? En bra exitprocess underlättar för de personer som behöver gå vidare och gör ofta att de slutar med ett bättre intryck av företaget som visar att de tar ansvar för situationen.

Under processen arbetar vi med ansökningshandlingar, motivation, researchar marknaden och nätverk för att hitta ett nytt jobb på bästa sätt.

Exempel på upplägg av en exitprocess kan vara:

Tillfälle:

1. Uppstart: Nuläge och önskemål

2. Utkast CV och personligt brev

3. CV och brev, uppföljning och justering

4. Profil i Sociala Medier, LinkedIn och Facebook etc.

5. Marknaden, research och annonser – var finns jobben?

6. Intervjuträning

7. Work shop i ansökningar, söka, justera, skicka

8. Uppföljning av ansökningar

Antal timmar och tillfälle varierar utifrån behov.