Är du chef eller ledare i ett företag är coachingen en effektiv metod för att strukturera och värdera vad som är viktigast för att företaget ska utvecklas på ett snabbt men stabilt sätt. Ofta kommer nya utmaningar med personal och kommunikation. Coachingen hjälper dig att identifiera och prioritera vad du behöver göra för att bli den ledare du vill bli. Att ha en extern part ger möjligheten till genuin ärlighet och ventilation som ofta ger motivation och energi.

Som entreprenör står man ofta till en början ensam i planering och framfart av sitt företag. Som coach är jag ett bollplank, en utmanare och en stödjande funktion. Jag kommer hjälpa dig få fram vad du egentligen vill, hur du ska ta dig dit och hur du ska bemöta hinder och möjligheter.

Vi sätter målbild, gör handlingsplan och följer upp. Utvärderar, formar och omformar visioner och utvecklingsmöjligheter.

Vi ses vanligen 3-10 eller flera gånger beroende på hur samarbetet utvecklas.

Referens från tidigare uppdrag:

”Tack vare våra coachingsessioner har jag kunnat sortera ut vad som verkligen är viktigt för mig och sätta femårsmål både för mig privat och i karriären. Sen var det lätt att fokusera och välja bort det som inte leder mig mot mina mål. Jag avslutade ett elvaårigt projekt som tagit mycket energi och tid. Idag har jag full fart framåt och kapital i ryggen. Utan Charlotta hade jag inte vågat ta steget.” /Martin, Entreprenör

”Som VD har jag hjälp av Charlotta som extern coach vilket fått mig att på ett konkret sätt att gå från ord till handling och tänka i nya banor. Mycket bra! Att ha ett externt bollplank ger mig nya infallsvinklar och det är bra att det är någon som inte involverad i företaget, då samtalet blir på en annan nivå och det inte finns någon intern laddning eller incitament.” Henrik, VD