Coaching i grupp kan bestå av två sorters grupper:

1.Personer som inte känner varandra men har en gemensam nämnare, t ex är nybliven chef. De kan arbeta med sina egna utmaningar men få draghjälp av de andra i gruppen för att komma fram till nya insikter och metoder att lösa problem.

Vid coaching i grupp arbetar alla i gruppen med sina individuella utmaningar, men med en gemensam nämnare i gruppen (t ex chefer, arbetssökande eller företagare) som gör det värdefullt att få reflektera och värdera i gruppen.

2.Personer som känner varandra, t ex ett arbetsteam som behöver få bättre kommunikation och förståelse för varandra och tillsammans komma fram till insikter och metoder att arbeta som passar dem.

Gruppcoaching är en metod som sammansvetsar grupper och ger ökad förståelse för olika utmaningar och situationer i gruppen. T ex för att få bättre stämning på arbetsplatsen, göra en utvecklingsplan eller få gruppdeltagarna att på bättre sätt jobba mot samma mål.

På en snabbföränderlig marknad som många företag agerar på idag är det viktigt att ha en öppen kommunikation och förståelse för vart företaget är på väg. Och att ha roligt på jobbet. När vi har kul tillsammans, levererar vi också mest sannolikt bäst resultat. Gruppcoaching river murar och förbättrar gruppens prestation och samarbete.

Vi inleder med en kort introduktion till det coachande förhållningssättet, följt av övningar där ni arbetar målinriktat med målsättningar, och hur ni når dit, för att sen berätta för gruppen och få coachande feedback. Vi jobbar med frågor som: Vad är din största utmaning just nu? Vad behöver du för att nå målet? Vad är viktigast? Hur firar du när målet är nått?

 

Referens:

Tack! Charlotta har ett mjukt, tydligt och utvecklande förhållningssätt. Proffsigt och givande! Jag vill ha mer av allt! 

/Gunlög Å Lindell, Retorikpedagogen